”Vill kunna prata om partnern som hon”

Lesbiska kvinnor vill kunna prata öppet om sin partner som en hon. Det är en av flera faktorer som påverkar när gravida lesbiska kvinnor beslutar att avslöja sin sexuella läggning för barnmorskan.

– Barnmorskan ska ge alla kvinnor som behöver hennes tjänster ett personligt bemötande och en individuellt utformad vård. Men vissa grupper av kvinnor, till exempel lesbiska, kanske inte får det för att barnmorskan helt enkelt inte ser dem, säger Elaine Lee, lärare på barnmorskeutbildningen vid universitetet i Dundee, England.

Hon har undersökt vad det är som gör att lesbiska gravida kvinnor avslöjar sin sexuella läggning för barnmorskan.

– Ett skäl var att de kände sig osynliga om de inte berättade. En gravid kvinna leder tankarna till heterosexualitet. Ett annat skäl var att de ville vara öppna mot barnmorskan och inte vilseleda henne.

Vill bli sedda som ett par

Ett tredje skäl som kom fram i Elaine Les studie var att de lesbiska kvinnorna ville kunna prata om sin partner utan att hela tiden behöva komma ihåg att byta ”hon” mot ”han”.

– De gravida kvinnorna ville också få sin partner bekräftad och ville att barnmorskan såg dem som ett par. De kände att de hade rätt att få ett bra bemötande.

Elaine Lee säger att lesbiska kvinnors erfarenheter av mödravård hittills har varit ett underbeforskat område och att bristen på tillgänglig kunskap tyder på att dessa kvinnor inte får en optimal upplevelse av sin graviditet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida