Vitalis

”Arbetssätt måste ändras med journal på nätet”

”Arbetssätt måste ändras med journal på nätet”
Ann Johansson, Vårdförbundets vice ordföranden

Patientjournalen via nätet kommer att förändra maktbalansen och strukturerna inom sjukvården. Det tror Ann Johansson, vice ordförande i Vårdförbundet.

På ett seminarium på e-hälsomässan Vitalis diskuterade Ann Johansson och Emma Spak, Läkarförbundets representant, hur hälso- och sjukvården kommer att behöva utvecklas när patienten har mer kunskap om sin hälsa genom journalen via nätet.

– Det kräver att verksamheterna utvecklar nya arbetssätt, exempelvis för hur vi ska använda den kunskap patienterna får genom att läsa sin journal, säger Ann Johansson till Vårdfokus, kort efter seminariet.

Vill ha samlad journal

Verksamheterna måste också förändra sitt sätt att dokumentera, framhåller hon.

– Vi vill se en samlad journal, inte som i dag, en professionernas journal. Journalen ska vara lättillgänglig och läsbar och det kräver en hel del utveckling.

Det gäller bland annat att ta fram fler standardfraser, mindre fri text och att dokumentationen sker tillsammans med patienten, anser hon. 

Vårdförbundet positiv

Flera studier har visat att patienter generellt är positiva till att få tillgång till sin journal via nätet. Bland vårdpersonalen håller det motstånd som fanns i början på att luckras upp. Läkarförbundet har svängt från en mer negativ hållning, medan Ann Johansson beskriver Vårdförbundets inställning som mera rakt positiv.

– Vårdförbundet ser det som en förutsättning för personcentrerad vård att patienten har tillgång till sin egen vårdinformation.

Men åsikterna hos förbundets enskilda medlemmar varierar förstås en hel del, påpekar hon.

– Det är ju en stor förändring och en del tycker det är positivt, andra inte, men något stort motstånd har vi inte upplevt att det finns.

Ändrad maktbalans

Patientens ökade kunskap om den egna hälsan kommer att tvinga fram förändringar i vårdens strukturer och hierarkier, tror Ann Johansson.

– Det viktiga är att maktbalansen förändras och då måste vi alla reflektera över vårt sätt att arbeta. Det är bra, det är en naturlig förändring, patienten ska vara vår partner i stället, som vi jobbar kring. 

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida