Hjärt- lungräddning

Drönare med hjärtstartare testas i Norrtälje

Drönare med hjärtstartare testas i Norrtälje
För första gången ska man i Sverige testa att skicka ut hjärtstartare med hjälp av drönare.

Med hjälp av en drönare är förhoppningen att människor med hjärtstopp snabbare ska få tillgång till en hjärtstartare i områden där det tar lång tid för ambulansen att hinna fram.

10 oktober 2016

Den hjärtstartsförsedda drönaren ska under två till tre dagar utföra 22 flygtester i och omkring Älmsta och Väddö i Norrtälje kommun, inom ett av försvarsvarsmaktens amfibieregementområden.

När ett plötsligt hjärtstopp inträffar är det livsviktigt att snabbt ge hjärt- lungräddning, helst med hjälp av en hjärtstartare som är betydligt effektivare än manuella kompressioner.

Om en hjärtstartare finns på plats kan uppemot 70 procent av dem som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp räddas. Det kan jämföras med de 10 procent som räddas om man tvingas vänta på en ambulans. I områden med lång framkörningstid är chansen att överleva ännu mindre.

Leds av sjuksköterska

Det aktuella forskningsprojektet leds i samverkan med Norrtälje kommun av sjuksköterskan och forskaren Andreas Claesson vid centrum för hjärtstoppsforskning på Karolinska institutet och Södersjukhuset i Stockholm.

Det man i första hand vill testa är de tekniska möjligheterna och hur säkert det är att skicka en drönare försedd med en hjärtstartare. Dessutom kommer man att jämföra hur fort det går att få fram drönaren till rätt plats jämfört med om en ambulans larmas ut.

Når otillgängliga områden

En stor fördel med en drönare är att den kan nå terränger och platser som är svåra att ta sig fram till med ambulans.

För ett drygt år sedan skrev Vårdfokus om ett likande försök i Belgien, där en ultralätt drönare försedd med en hjärtstartare kunde förflytta sig med en hastighet på upp till 100 kilometer i timmen. Med hjälp av gps kunde den fjärrstyras till exakt den position där personen befann sig.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida