Egen erfarenhet gör sjuksköterskor mer positiva till journaler på nätet

Egen erfarenhet gör sjuksköterskor mer positiva till journaler på nätet
Uppsala och Skåne har infört öppna journaler för patienterna, fler landsting och regioner är på gång. Arkivbild: Mostphotos

Mest positiva är sjuksköterskorna i Uppsala, där patienterna haft fri tillgång till sina journaler i två år.

21 oktober 2014

En undersökning gjord vid Uppsala universitet, med hjälp av Vårdförbundet, visar att det finns en stor oro och osäkerhet bland sjuksköterskor och barnmorskor inför att alla svenskar snart har sina egna journaler endast ett klick bort.

Av alla som deltagit i undersökningen tycker 40 procent att journal på nätet är en dålig reform. Bland sjuksköterskorna och barnmorskorna i Uppsala är det färre som är negativa, här svarar i stället 40 procent att reformen är bra.

Dålig information

Forskaren Isabella Scandura som ansvarar för undersökningen drar slutsatsen att farhågorna minskar med egen erfarenhet. Uppsala var först ut i landet med öppna journaler. Nu har systemet använts i två år.

– I de öppna svaren ser vi att det bland annat finns en oro för saker som redan åtgärdats i det journalsystem som används i Uppsala. Till exempel möjligheten att skriva in tidiga hypoteser, utan att det kan läsas av patienten. Det är uppenbart att vi behöver sprida mer information om hur systemet fungerar i dag, säger hon.

Kritiken känns igen

Bland skeptiska barnmorskor och sjuksköterskor handlar den främsta oron om risken för att patienter ska missförstå informationen och behöva ta del av obehaglig information på egen hand.

Det här är kritik som förts fram hårt av läkarkåren, särskilt i Uppsala. En undersökning som gjordes bland nästan 400 Uppsalaläkare ett halvår efter att journal på nätet hade införts visade att 82 procent var emot reformen.

Sjuksköterskor mer positiva

Även om denna undersökning gjordes vid ett annat tillfälle och inte är helt jämförbar med undersökningen gjord bland sjuksköterskor och barnmorskor så tycker Isabella Scandura att det går att dra vissa slutsatser genom att jämföra resultaten.

– Det verkar vara så att Uppsalasjuksköterskorna är mindre negativa till journal på nätet än läkarna i Uppsala. Vi kommer att fortsätta analysera enkäterna i projektet, det här är våra preliminära resultat.

Delaktighet viktigt

Trots att många sjuksköterskor och barnmorskor är oroliga för vad öppna journaler kan leda till finns det en stark övertygelse bland dem som deltagit i undersökningen om att patientens delaktighet är en förutsättning för en god vård. Många svarar också att journal på nätet ökar patienternas delaktighet.

Den aktuella undersökningen är gjord inom Domeprojektet, ett Vinnova-finansierat projekt som studerar e-hälsoprojekt. Omkring 2 800 sjuksköterskor och barnmorskor i hela landet har deltagit.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida