Möjligheten att kommentera journaler på nätet stoppas i Uppsala

Läkarföreningen fick gehör för sin kritik. Synd, tycker Vårdförbundet.

22 september 2014

– Om man läser en kommentar och ser att det är något i kommunikationen med patienten som man inte har uppfattat så får man ju en möjlighet att kontakta patienten. Det tycker vi är bra, säger, Monica Hedström Carlsson, ordförande för Vårdförbundets avdelning i Uppsala.

Personligt hälsokonto

Om bara några veckor var det tänkt att nätjournalerna i Uppsala läns landsting skulle utökas med ytterligare en funktion; patienterna skulle få möjlighet att skriva egna kommentarer.

Kommentarerna skulle ligga i ett personligt hälsokonto länkat till journalerna. Där skulle patienterna kunna lägga till, ta bort eller ändra egna kommentarer och även bestämma om kommentarerna skulle offentliggöras för personalen eller inte.

Läkarföreningen i Uppsala har tillsammans med de övriga Saco-facken i landstinget varit starkt kritisk till den nya funktionen och förklarat sig oenig med arbetsgivaren i de samverkansförhandlingar som skett. Läkarföreningen har framför allt oroats över att arbetsbelastningen för läkarna skulle öka.

Blir inte av

Planerna har nu stoppats.

– Vi har inom projektledningen beslutat att inte gå vidare med detta eftersom vi inte nått tillräcklig enighet om detta i samverkan, säger Benny Eklund på landstingets it-avdelning till Läkartidningen.

Vårdförbundet har hela tiden varit positivt till att patienterna skulle få möjlighet att kommentera journalanteckningarna.

– Jag kan förstå att det blir mer jobb för läkarna, men det är frivilligt att läsa patienternas kommentarer, säger Monica Hedström Carlsson som tycker det är synd att den här funktionen nu inte kommer till stånd.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida