Fritt fram för landsting och kommuner att använda sociala medier

Fritt fram för landsting och kommuner att använda sociala medier
Det finns inga hinder för kommuner och landsting att använda sociala medier som Facebook och Twitter.

Det är fritt fram för landsting och kommuner att använda sig av sociala medier. SKL, arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, har gjort en juridisk granskning som öppnar för användning av Facebook och Twitter.

De flesta kommuner och landsting har än så länge inte vågat använda sig av dessa verktyg för kommunikation på grund av oklarheter kring hur det ska hanteras.

– Vi har väntat på de här nya riktlinjerna för att kunna gå vidare och titta på hur vi kan använda till exempel Facebook, säger Ulrika Ohlson, kommunikationschef på landstinget i Östergötland. Vi tror att det skulle kunna vara användbart både när det gäller kommunikation och HR, till exempel vid personalrekrytering.

Checklista

Enligt Staffan Wiksell, förbundsjurist på SKL, är det viktigt att klargöra hur landstinget eller kommunen ska använda sociala medier och att besluta om vilka som ska arbeta med det. Därför har SKL gjort en checklista för de som nu vill börja använda sociala medier i verksamheten.

De här nya riktlinjerna gäller för hur sociala medier används i tjänsten. När det gäller anställda som använder sociala medier privat påpekar SKL att det inte finns några hinder när det gäller vad man får skriva om sitt arbete, här gäller yttrandefrihet och meddelarfrihet.

Däremot är det upp till varje arbetsgivare att bestämma vilka regler som ska gälla för hur man får använda sociala medier på arbetstid.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida