Nationella regler ska ge effektivare it-system i vården

Nationella regler ska ge effektivare it-system i vården

Det krävs en större tydlighet om vilka standarder som ska gälla kring it i vården. Det anser näringsdepartementet som nu vill ta fram nationella riktlinjer i frågan.

Kritiken mot vårdens sätt att ta lösa it-frågan har länge varit stark. Vårdförbundet har på uppdrag av socialdepartementet tidigare utrett frågan och konstaterat att systemen måste bli mer användarvänliga. Häromdagen gick även Göran Ejbyfeldt, it-direktör i Västra Götalandsregionen, ut och sa att vårdens it-lösningar ligger mellan fem och tio år efter i utveckling. Han uppmanade också staten att ta ett större ansvar.

Nu lyfts frågan av näringsdepartementet. Genom den så kallade E-delegationen, där bland andra Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ingår, vill departementet undersöka om det går att hitta nationella normer och standarder kring it i vården.

Delegationens medlemmar ska lämna förslag på områden där de anser att det finns anledning att ta fram nationella regler.

Beslutet innebär också att E-delegationen får ett tilläggsdirektiv med målet att åstadkomma en effektivare och säkrare informationsöverföring mellan kommun, landsting, statliga myndigheter och privata aktörer.

– I regeringens e-förvaltningsstrategi har vi slagit fast målet att skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning. För att vi ska kunna nå dit behövs det mer och bättre samverkan mellan offentliga och privata aktörer. Uppdraget till E-delegationen syftar till att förenkla den samverkan, säger it- och energiministern Anna-Karin Hatt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida