Nya förslag för att få slut på it-strulet

Nya förslag för att få slut på it-strulet
Att vårdens it-system ger fullständig och korrekt information om patienternas läkemedel är något som efterfrågats länge. Arkivbild: Colourbox

Det behövs bättre nationell samordning och en ny lag om gemensam läkemedelslista, föreslår e-hälsokommittén.

Det är ett 500 sidor långt betänkande som e-hälsokommittén nu har lämnat över till regeringen. Rätt information i rätt tid för rätt användare är avgörande för professionernas möjligheter att göra ett bra arbete med hög kvalitet, konstaterar utredningen.

Utredningens uppdrag har framför allt varit att se över statens roll gentemot landstingen och de berörda myndigheterna. Slutsatsen är att det krävs en starkare nationell styrning.

Utredningen föreslår därför att regeringen ska tillsätta en nationell samordnare som i sin tur ska bygga upp en samverkansorganisation med uppdrag att få till en handlingsplan.

Gemensam läkemedelslista

Ett av utredningens viktigaste förslag är en gemensam läkemedelslista. Det handlar om att alla legitimerade yrkesutövare som vårdar en patient ska kunna få information om patientens läkemedelsbehandling.

– Frågan om läkemedelshantering är mycket viktig för Vårdförbundets medlemmar och för patientsäkerheten. Vi har länge efterfrågat ett system som visar fullständig och korrekt information om patientens läkemedel, säger David Liljequist, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Ett första steg som kan tas redan nästa år är en mindre lagändring som ger alla tillgång till den information som finns i receptregistret som apoteken har.

Det andra steget är att införa en ny lag för en gemensam läkemedelslista. En sådan lag skulle kunna träda i kraft 2018. Syftet är att ge alla som hanterar patientens läkemedel tillgång till aktuella och korrekta uppgifter så att både kvalitet och säkerhet kan säkerställas.

Mycket arbete återstår

– Jag är mycket positiv till kommitténs förslag, men det återstår mycket arbete innan vi har en heltäckande lagstiftning på plats. Det krävs dessutom ett stort arbete att sammanfoga detta med en rad andra utredningar om informationshantering och journalföring i vården, säger David Liljequist som också tror att frågan om hur satsningarna på e-hälsa ska finansieras kan bli en svår nöt att knäcka.

Här är förslagen från e-hälsokommitténs utredning:

  • Bygg upp en nationell samverkansorganisation och tillsätt en nationell samordnare.
  • Inrätta en ny nämnd för beslut om krav på interoperabilitet.
  • Förtydliga uppdragen till Socialstyrelsen och E-hälsomyndigheten om gemensam informationsstruktur.
  • Förbättra informationshanteringen i läkemedelsprocessen – inför en gemensam läkemedelslista som regleras av ny lagstiftning.
  • Förtydliga patientdatalagen och gör huvudmännens ansvar för ändamålsenlig och säker behandling av personuppgifter tydligare.
  • Ge E-hälsomyndigheten en central roll i arbetet med att uppnå en ändamålsenlig och säker informationshantering.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida