E-hälsa

Onödig oro för journal på nätet

Onödig oro för journal på nätet
Kroniskt sjuka klickar sig ofta in på sin journal på nätet. Arkivbild: Mostphotos

Patienterna gillar att läsa sin journal på nätet och vill veta så mycket som möjligt. Vårdpersonalen är skeptisk, men får större förtroende  när de själva använt tjänsten som patienter, visar en ny rapport.

Att kunna klicka fram och läsa sin egen journal är något som patienter uppskattar och ser som en rättighet i dag. Det visar en kunskapssammanställning som Inera, landsting och regioner i samverkan för e-hälsa, gjort av elva studier på området.

Tjänsten används av både äldre och yngre. Framför allt kroniskt sjuka läser sin journal ofta och ser detta som en stor trygghet, berättar Åsa Cajander, docent i datavetenskap vid Uppsala universitet.

Snart i hela landet

I dagsläget har 16 av 21 landsting och regioner infört e-journaltjänsten. Men innan det här året är slut kommer möjligheten att nå sin journal via nätet att finnas i hela landet. Syftet är att öka patienternas makt och delaktighet och bidra till att vårdens kvalitet och kostnadseffektivitet ökar.

Vårdpersonalen oroar sig för att e-journaler ska öka administrationen, leda till fler tidskrävande samtal från patienter och att patienterna inte ska förstå informationen.

Det finns en stor rädsla för att människor ska behöva sitta vid en dator hemma i sin ensamhet och få tunga besked som cancerdiagnoser.

Gråta hemma

– Många inom vården är rädda för att patienterna ska fara illa av det här, att det är omänskligt att få cancerbesked via en hemsida. Samtidigt har vi studier med cancerpatienter som visar att många tycker det är att föredra att sitta själv hemma och gråta innan man träffar en läkare, säger Åsa Cajander.

I de studier som Inera gått igenom finns det inget som tyder på att vårdpersonalens farhågor besannats. Journal på nätet är en uppskattad tjänst i alla åldrar och patienterna verkar förstå vad de läser.

Många tycker att språket i journalerna är svårtolkat, ändå anser merparten av patienterna att de förstår innehållet. De som inte förstår söker mer information på nätet, bland annat via Vårdguiden och 1177.

Prata mer om det

Men vårdpersonalens oro för patienterna måste tas på allvar, tycker Åsa Cajander. Genom att uppmuntra personalen att prata mer med patienterna och skaffa sig en egen bild av hur patienterna faktiskt använder sig av nätjournaltjänsten tror hon att oron kan minska.

Kunskapsgenomgången visar också att vårdpersonalens inställning till e-journaler blir mer positiv när de själva använt tjänsten som patienter.

När det gäller arbetsbelastning verkar telefonsamtalen och frågorna till vården ha minskat när det gäller provsvar och mediciner. Däremot hör fler patienter av sig och vill få detaljer i journalen justerade. Patienter ifrågasätter även innehållet och bedömningarna i sin journal.

Vill ha nya regler

Patienter som läser sin journal via nätet vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt.

– Därför behöver regelverket utformas så att patienterna får tillgång till alla relevant information direkt, säger Åsa Cajander.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida