Jämlik vård

Utredning: ”Integrera fysisk och digital vård”

Utredning: ”Integrera fysisk och digital vård”
Distriktssköterskan Heidi Åstrand på Mölnlycke vårdcentral och barnavårdscentral jobbar delvis digitalt för Närhälsan Online. Bild: Louise Solar

Primärvården bör inte styckas upp mellan digital och fysisk vård — alla vårdcentraler bör tillhandahålla både och. Det anser regeringens utredare Görans Stiernstedt. Och så jobbar i viss mån redan distriktssköterskan Heidi Åstrand.

I dag kom slutbetänkandet i utredningen Styrning för en mer jämlik vård, kallad Digifysiskt vårdval. Vid lunchtid överlämnades det till socialminister Lena Hallengren av den särskilde utredaren Göran Stiernstedt.

Utredningens tyngsta del handlar om digitala vårdtjänster. Där slår utredningen fast att den fysiska och digitala vården bör integreras – det handlar bara om olika arbetssätt. Att ha separata system med  ”nätläkare” – bolag som i dag också omfattar sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och andra yrkesgrupper – som möter patienten digitalt är inte hållbart på lång sikt, konstaterar utredningen. På samma sätt som alla vårdcentraler bör erbjuda digital vård, bör digitala vårdgivare ta emot fysiska besök i alla regioner.

Ser fördelar med videomöten

I Västra Götalandsregionen, VGR, strävar regionens Närhälsan Online mot ett integrerat arbetssätt och har kommit en liten bit på väg.

Heidi Åstrand är distriktssköterska på Mölnlycke vårdcentral och barnavårdscentral. Sedan ett knappt år jobbar hon delvis digitalt för Närhälsan Online. Ett par dagar i veckan i ett par timmar åt gången har hon videomöten med patienter.

– Det är ett nytt sätt att jobba på som var konstigt och ovant i början men nu ser jag fördelarna jämfört med att bara prata i telefon. I och med att vi ser varandra får vi en annan relation och mötet blir verkligt fast vi inte är i samma rum.

Slipper smitta

Ofta kan hon förbereda sig först genom att exempelvis titta på en bild av en svullnad, ett utslag eller ett sår, som patienten skickat.

– Det kan vara en förälder som misstänker att barnet har vattkoppor eller magsjuka, till exempel, och då är det bra att de stannar hemma och inte kommer hit. Jag kan ändå se på dem med klinisk blick och ge egenvårdsråd eller tala om hur de kan gå vidare, säger Heidi Åstrand.

Digitala vårdbesök är oftast lämpliga för att ta en anamnes, göra en första bedömning eller för uppföljning, tycker Heidi Åstrand. Men i linje med Stiernstedts utredning anser hon att primärvården ska erbjuda både fysiska och digitala besök.

– Man kan inte bara övergå till digitala besök, man behöver också fysiskt kunna träffa en läkare eller sjuksköterska.  

Behöver stöttning

Hon har också ett medskick vad det gäller vårdmöten via videolänk.

– Eftersom det är ett ovant arbetssätt kan man behöva mer stöttning i början, det är ju helt annorlunda mot vad vi blivit lärda.

Utredningen lämnade också förslag om upphandling av bemanningspersonal.

Vårdcentralens namn är korrigerat till det korrekta Mölnlycke vårdcentral.

Fler förslag i utredningen Digifysiskt vårdval

  • Alla ska vara listade på en godkänd vårdcentral, en som ger både fysisk och digital vård. De som inte väljer placeras på en vårdcentral i närheten.
  • För in listning i lagstiftningen. Det knyter patienten närmare den valda vårdcentralen och ger fördelar som ökad tillgänglighet, kontinuitet och lägre patientavgift. Kontinuitet ger också förutsättningar för personcentrerad vård.
  • Inför en enhetlig patientavgift på 100 kronor på listad vårdcentral.
  • Upphandlingsmyndigheten bör ta fram en vägledning för bättre upphandling av inhyrd personal.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida