Försäkringskassan överklagar diskrimineringsdom

För en tid sedan fälldes Försäkringskassan för att ha diskriminerat gravida kvinnor genom att inte bevilja dem sjukpenning. Nu överklagas domen.

Fyra gravida kvinnor nekades sjukpenning av Försäkringskassan därför att ”störningar och fysiologiska förändringar som beror på havandeskap eller barnafödande betraktas enligt förarbetena inte som sjukdom, eftersom de hör ihop med den normala livsprocessen”.

Kvinnorna hade drabbats av ryggbesvär, foglossning och andra problem som gjorde det omöjligt för dem att utföra sina arbeten. En av dem var sjuksköterska på en barn- och ungdomspsykiatrisk klinik.

”Vi lever i en annan tid”

Länsrätten gav kvinnorna rätt till sjukpenning. Men DO, diskrimineringsombudsmannen, tog också fallen till Stockholms tingsrätt. Hon tyckte att Försäkringskassans uttalanden var uttryck för könsdiskriminering. De fyra gravida kvinnorna nekades sjukpenning därför att de var kvinnor, hävdade DO. En person som haft liknande problem men inte hade varit gravid skulle ha fått sjukpenning.

– En statlig myndighet ska inte luta sig mot ett sjukdomsbegrepp som formulerades på 1940-talet. Vi lever i en annan tid nu, kvinnors rätt till egen försörjning är en nödvändig förutsättning för ett jämställt samhälle, säger DO, Katri Linna.

Både sjukpenning och skadestånd

Tingsrätten kom vid en samlad bedömning fram till att Försäkringskassan ”har gjort sig skyldig till direkt könsdiskriminering genom att neka kvinnorna sjukpenning”. Försäkringskassan dömdes att betala skadestånd till kvinnorna.

Men Försäkringskassan är inte nöjd. I dag har man beslutat att överklaga domen. Försäkringskassan är för det första inte överens med tingsrätten om att kvinnorna har diskriminerats.

Vill ha praxis 

Men man vill också att en högre instans bedömer hur lagen om allmän försäkring står sig i förhållande till diskrimineringslagstiftningen, och vilka följder det kan få för tillämpningen av försäkringen.

– För oss är det angeläget att få detta ytterligare prövat. Vi anser att det finns oklarheter i domen och vi måste veta att vi står på fast mark i våra bedömningar av rätten till sjukpenning för gravida kvinnor, säger försäkringsdirektör Birgitta Målsäter på Försäkringskassan.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida