Graviditet mer riskfyllt
för invandrade kvinnor

9 juni 2010

Kvinnor som har invandrat till Sverige från låginkomstländer löper ökad risk att dö i samband med graviditet, jämfört med svenska kvinnor eller kvinnor från hög- och medelinkomstländer. Förlossningsläkaren Birgitta Essén och socialantropologen Sara Johnsdotter undersöker vad det beror på.

— Förklaringsmodellen är inte färdiganalyserad ännu, men resultaten hittills pekar mot att den ökade risken kan bero på annan sjukdomsbörda, och på kommunikationsproblem, säger Birgitta Essén.

Studien ingår i antologin Från kvinnohälsa till genusmedicin som nyligen gavs ut av Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Fas. Den omfattar ett 20-tal forskningsprojekt, och är ett resultat av de 90 miljoner kronor som Fas fick från regeringen 2007 för forskning om kvinnors hälsa. Antologin går att beställa på www.fas.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida