Åderförkalkning missas ofta

5 oktober 2007

Det saknas tillförlitliga studier av vilka metoder som är effektiva mot åderförkalkning. Det anser SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som nyligen publicerade en rapport om vården av personer med åderförkalkning i benen. Kärlsjukdom i benen drabbar minst tio procent av personer över 65 år, men sjukdomen förblir ofta oupptäckt länge.

Läs mer: www.sbu.se. Rapporten heter: Benartärsjukdom – diagnostik och behandling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida