Återfick sin legitimation

Sjuksköterskans legitimation drogs in på grund av långvarig alkoholism men till slut kom vändningen.

Redan 1988 var sjuksköterskan på ett behandlingshem för sina alkoholproblem men lyckades inte förbli nykter och hennes legitimation drogs in två år senare.

Missbruket fortsatte i många år. Även om hon hade alkoholfria perioder lyckades hon aldrig bli helt alkoholfri. När hennes sambo oväntat dog kontaktade sjuksköterskan läkaren från behandlingshemmet och bad om hjälp. Han förmedlade kontakt med en behandlingsassistent som hon gick en 12-stegsbaserad friskvårdskurs hos. I behandlingen ingick praktik på ett äldre­boende där sjuksköterskan efter några månader erbjöds först timvikariat och sedan långtidsvikariat.

Fem månader senare ansökte sjuksköterskan om ny legitimation. Hon bifogade intyg från läkaren, behandlingsassistenten och äldreboendechefen. Efter att ha tagit del av sjuksköterskans patientjournal på beroendekliniken och inhämtat yttrande från Socialstyrelsen konstaterar Ansvarsnämnden att förhållandena är sådana att sjuksköterskan får tillbaka sin legitimation.

En av nämndens ledamöter reserverade sig mot beslutet. Han hävdade att sjuksköterskan inte har visat att hon har kunnat hålla sig ajour med den medicinska utvecklingen under de 18 åren utan legitimation (hsan 2008/0799:b1).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida