Betydligt färre vidareutbildar sig

Allt färre sjuksköterskor väljer att vidareutbilda sig. Inför hösten 2008 har antalet sökande till specialistutbildningarna minskat med 15 procent jämfört med föregående termin.

De sjunkande siffror för ansökningar till specialistutbildningar som Högskoleverket redovisar beror enligt Vårdförbundet på bristande intresse för att vidareutbilda sig eftersom det i regel inte leder till nämnvärt högre lön.

– Den låga värdering som gäller sjuksköterskor generellt gäller i ännu högre grad dem som har en specialistkompetens. Det är inte rimligt att löneskillnaden efter en vidareutbildning handlar om några hundralappar eller i bästa fall någon tusenlapp varje månad, säger Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund.

Andelen specialistutbildade sjuksköterskor i vården har minskat med tio procent mellan 1995 och 2005.

Anna-Karin Eklund anser att om den negativa trenden fortsätter så finns det risk för att vårdkvaliteten försämras och säkerheten äventyras.

– Nu måste vårdens arbetsgivare ta ansvar för att säkerställa en god och trygg vård av hög kvalitet. Statistiken från Högskoleverket talar sitt tydliga språk – vi sjuksköterskor accepterar inte att satsa så mycket tid och att själva betala för det ansvar som arbetsgivaren duckar för, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida