Vårdforskning

Borås satsar på forskning om mänskligare vård

Borås satsar på forskning om mänskligare vård
Syftet med det nya forskningsområdet är en tryggare vård – oavsett om det gäller möten, bedömningar, organisering eller den vårdande behandlingen, säger professor Maria Nyström. Foto: Ulf Nilsson

När Högskolan i Borås introducerar det nya forskningsområdet Människan i vården använder man begreppet patientnära i stället för personcentrerad. Det finns en tanke med det, säger professorn.

12 januari 2017

Högskolan i Borås satsar på en ny forskarutbildning och kommer snart att utlysa sex doktorandtjänster inom området Människan i vården. Högskolans ambition är att bidra till att göra vården mer mänsklig, trygg och säker för patienter, närstående och personal.

– Även om vår satsning inte innebär något helt nytt eller unikt tror vi på att kunskapstrygghet kan förbättra vården. Förmågan att bemöta människor i svåra situationer har många gånger setts som en personlig egenskap. Vi vill understryka att bra professionella möten kräver kunskap, säger Maria Nyström, professor på Högskolan i Borås.

Understryker professionens ansvar

På Högskolan i Borås använder de begreppet ”patientnära vård” och inte det numera etablerade ”personcentrerad vård”. Enligt Maria Nyström har det en poäng.

– I en tid när sjukvårdens ansvar haltar och patientens rättigheter försvagas genom mindre kontinuitet och sämre tillgänglighet tror vi att det kan vara lite farligt att allt för mycket understryka det egna ansvaret för hälsan. Vi är rädda för att ordet ”person” ska leda tanken mot ett kundbegrepp och vill med ”patient” betona vårdpersonalens professionella ansvar, säger hon.

All mänsklig aktivitet i vården ryms inom forskningsområdet som riktar sig till alla professioner inom vården. Även de politiska beslut som ger vården dess förutsättningar ingår. Konsekvenserna av en nedlagd vårdavdelning skulle till exempel kunna vara ett forskningsprojekt.

Komplement till naturvetenskapen

Maria Nyström beskriver Människan i vården som ett humanvetenskapligt område. Det handlar om den tänkande, kännande och handlande människan. Området är ett komplement, inte en konkurrent, till den naturvetenskapliga medicinen.

– Mänskliga aktiviteter har stor betydelse i vården. Många i vården känner sig osäkra på hur de ska bemöta patienter i kris. Vi hoppas att kunskapstrygghet ska kunna bidra till att möten och bemötande blir bättre.

Förhoppningen är också att det nya forskningsområdet ska ge insikter om vilken avgörande skillnad kunskap om vårdens mänskliga frågor kan göra.

I april drar man igång. Förutom de sex doktorandtjänsterna kommer de doktorander som Högskolan i Borås än så länge har vid andra lärosäten erbjudas att flytta över sin utbildning till den nya forskningsutbildningen i Borås.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida