Bristen på specialistsjuksköterskor bekräftas i ny rapport

Utvecklingen när det gäller sjuksköterskor med och utan specialistutbildning går åt diametralt olika håll

Medan sjuksköterskorna med specialistutbildning minskat med 9 procent – från drygt 58 000 år 1995 till 53 000 år 2005. 
1995 utgjorde specialistsjuksköterskorna två tredjedelar av sjuksköterskekåren, tio år senare var deras andel 53 procent.
Socialstyrelsen förutspår i sin årliga rapport Nationellt planeringsstöd fortsatt balans när det gäller sjuksköterskor 15 år framåt i tiden. Men samtidigt rapporterar landstingen att de har stora svårigheter att rekrytera specialistsjuksköterskor. Den uppenbara orsaken till det visar siffrorna ovan, som är hämtade ur Vårdförbundets undersökning Specialistsjuksköterskan.

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund ser en direkt koppling mellan landstingens och kommunernas värdering av specialistsjuksköterskorna och den uppkomna bristen.
– Beslutsfattarna inom kommuner och landsting måste genomföra snabba och kraftfulla åtgärder för att täcka bristen. I det avtal vi förhandlar med Sveriges kommuner och landsting om kräver vi mer utbildningsmöjligheter och högre värdering av specialistsjuksköterskorna, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida