Dags att söka pengar till vårdforskning

30 april 2008

Den 16 maj är sista dagen för att komma in med en idéskiss för alla som vill söka pengar från forskningsprogrammet Vinnvård – från kunskap till praktik. Programmet stödjer forskningsprojekt som ger en bättre anknytning mellan forskningen och vården i praktiken. 50 miljoner kronor finns att söka. De ska fördelas över fyra år till cirka tio olika projekt. Läs mer på Vårdalstiftelsens hemsida. www.vardal.se

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida