De vuxna får styrka och bekräftelse

Tack vare forskning och utvecklade behandlingsmetoder blir allt fler med svåra funktionshinder äldre. Men samhället är oförberett på att möta deras behov.

5 oktober 2007

Specialpedagogen AnnCatrin Röjvik är projektansvarig för Ågrenskas vuxenverksamhet.

– Både inom vård och omsorg och hos myndigheter som försäkringskassa och arbetsförmedlingar är beredskapen för att ta emot vuxna med funktionshinder dålig, säger hon.

Under några dagar på Ågrenska får de vuxna med funktionshinder kunskap från expertis och möjlighet att diskutera med varandra. De har kämpat länge med egna svårigheter och andras fördomar och några dagar som är helt fokuserade på dem ger bekräftelse och styrka.

Syftet med vistelsen är att ge dem kraft att klara sin vardag och att orka driva sina egna frågor. För det måste de göra.

– Jag ser det som en mänsklig rättighet att få kunskap om sina egna funktionshinder, därför anpassas föreläsningarna till deltagarnas möjligheter och svårigheter att ta till sig information.

Vuxenverksamheten på Ågrenska har pågått i tre år. I tre dagar, under sex vistelser om året, tas grupper på omkring tio vuxna emot. Alla med samma diagnos. Verk-
samheten är den enda i sitt slag i hela landet.

Vistelserna förbereds genom samtal med var och en av dem som ska delta och ibland med deras anhöriga. När de anländer inleds dagarna med att var och en berättar om hur de lever sina liv och om vad som är viktigt för dem.

En av utmaningarna för AnnCatrin Röjvik är att få tag på föreläsare som är
kunniga på vuxnas situation.

– Det är få inom vård och omsorg som har hunnit få erfarenhet av vuxna med ovanliga diagnoser. I Sverige finns ingen vuxenhabilitering att tala om. De vuxna faller mellan stolarna, säger hon.

I projektet ingår att samla och sprida kunskap om vuxnas behov därför avslutas vuxenvistelsen med en fokusgruppintervju. Deltagarna diskuterar erfarenheter från skola, fritid, arbetsliv, boende, myndighetskontakter, vårdkontakter. Kunskapen från vistelsen samlas i Ågrenskas nyhetsbrev och på deras hemsida.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida