För lite psykiatri
i grundutbildningen

Sjuksköterske– och läkarutbildningarna ger inte tillräcklig kunskap om psykiatri, anser Socialstyrelsen i en utredning.?

Utredningen visar att ut-form­ningen av psykiatrikurserna i grundutbildningarna till sjuksköterska och läkare till stor del bestäms av godtycke. Innehållet, litteraturlistorna och examinationsformerna varierar från lärosäte till lärosäte beroende på intresse och lärarkompetens.?

Socialstyrelsen anser att lärosätena bör vidta åtgärder så att psykiatriundervisningen på utbildningarna ökar och ges i en omfattning som motsvarar de behov som finns i vården.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida