Full koll på alla boende

Numera får alla som bor på Vitsippan ett glas tranbärsdricka om dagen. Det beror på att personalen på äldreboendet började väga, mäta och föra statistik.

3 november 2006

Så fort de hade börjat mäta började det också hända saker med vården. Det berättar Britta Rågfeldt. Hon är mas i Umeå kommun och den som såg till att äldreboendet Vitsippan i Holmsund söder om stadskärnan blev en av tre deltagare i ett projekt för statistikinsamling.

I mitten av april i år var personal från Vitsippan på ett seminarium som inledning till projektet. När de kom hem började de mäta. När de hade mätt började de handla.

På Vitsippan bor tretton personer. Nästan alla är rullstolsburna, många är dessutom dementa i olika stadier. Visst hade personalen koll på hur de boende mådde, men på ett rätt osystematiskt sätt.

På seminariet i april fick personalen bland annat lära sig hur man arbetar med tre instrument; mna för att mäta näringsstatus, Norton för att mäta risken för trycksår och Down town för att utvärdera fallbenägenhet. De båda första instrumenten hade personalen hört talas om men aldrig använt, Down town var helt okänt för dem.

Tillbaka på Vitsippan började de undersöka alla boende. Resultaten har sedan antecknats på papper och skickats till Jönköping, där de ska läggas in i det kvalitetsregister som håller på att byggas upp.

Samtidigt började de omvärdera vården. Arbetsterapeuten Eva Tjäderborn tar ett exempel:

– Det kom hit personer som vi bedömde var överviktiga. Men när vi hade mätt enligt det instrument vi fått visade det sig att de var undernärda.

Arbetsgruppen har, på uppdrag av masen Britta Rågfeldt, gjort mätningar förr, en vecka på våren och en på hösten. Det har handlat om trycksår, fall, inkontinens, läkemedel och hjälpmedel. När man gjort mätningarna har det påverkat vården ett tag men sedan har de återgått till de gamla rutinerna.

Nu har alla de 13 boende fått en ny »inskrivningsutredning«, mer systematisk och med hjälp av de olika instrumenten. Mätningarna – och åtgärderna med anledning av mätningarna – är bättre förankrade hos personalen.

– Det som är nytt är att allt på något sätt kommer underifrån nu, säger sjuksköterskan Ulrika Sjöberg. Det beror på att hälften av oss som arbetar här deltog i lärandeseminarierna. De som var med där har kunnat förmedla kunskapen till sina arbetskamrater.

Det är undersköterskorna och vårdbiträdena som har ansvar för mätningarna. De har ansvar för två boende vardera, och levererar resultaten vid nästa vårdplaneringstillfälle. Ulrika Sjöberg har mer rollen av handledare. Hon pekar på att teamarbetet har utvecklats sedan mätningarna började enligt den nya modellen. Visst mätte man tidigare också, men då gjorde varje yrkesgrupp det för sig.

Underlaget för kontakterna med de anhöriga har också blivit bättre i och med de strukturerade mätningarna. Det blir lättare att förstå hur de gamla mår med siffror från mätningarna.

Hur har det då gått med de gamlas hälsa efter att ni började föra statistik?

– Ingen har minskat i vikt, vi har inte haft några fallolyckor och heller inga trycksår, säger Ulrika Sjöberg stolt.

Och så var det det där med tranbärsdrickan. Mångårig erfarenhet säger att tranbärsdricka botar och förebygger urinvägsinfektioner. Den bakteriedödande effekten har också dokumenterats i en amerikansk studie.

– Sedan vi började med det dagliga glaset med tranbärsdricka är patienterna piggare och mår bättre, säger Ulrika Sjöberg.

Många förändringar på Vitsippan

När det gäller maten:

 • Vägningen har systematiserats; alla vägs första måndagen i månaden, efter frukost. Om den boende har kläder på räknas vikten av dem bort.
 • BMI räknas ut. De som är undernärda får tillgång till energidrycker. Bättre uppsikt över munhälsan ? kan brister där påverka aptiten? Samarbetet med folktandvården var bra redan tidigare.
 • Önskekost kan serveras. Samarbetet med köket har förbättrats, bland annat finns nu fyra olika ?hårdhetsgrader? på maten så att alla lätt ska kunna äta.
 • Mattiderna är omlagda; frukost serveras tidigare och kvällsmålet senare. De boende kan få något att äta också på natten om de så önskar.

När det gäller trycksår:

 • Madrasser och dynor har bytts ut
  och är nu mer ändamålsenliga.
 • De boende får sitta upp mer.
 • Maten berikas med näringsämnen som gör att eventuella sår läks snabbare.

När det gäller fall:

 • Nattlampa vid sängen och tänt lyse i badrummet gör att den som måste upp på natten hittar lättare.
 • Mattor och skor ses över.
 • Urinvägsinfektion, som orsakar förvirring och fallbenägenhet, förebyggs med ett glas tranbärsdricka
  om dagen till alla.

Kontakt: eva.tjaderborn@umea.se, ulrika.sjoberg@umea.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida