Glappen ska överbryggas mellan kommunerna och slutenvård i Lund

Under tre månader förra året blev det fel 661 gånger då patienter skulle skrivas ut från universitetssjukhuset i Lund. Alltifrån oklart läkaransvar, avsaknad av vårdplan, fel ordination och glömda läkemedelslistor, till ej informerade närstående.

– Det var rätt mycket konflikter mellan slutenvården och kommunerna i upptagningsområdet för något år sedan. Därför beslutade vi att ömsesidigt skriva avvikelserapporter på det som inte fungerade mellan oss, berättar Ellna Fride Andersson, sjuksköterska och närsjukvårdssekreterare på universitetssjukhuset i Lund (Usil). 

Hann inte skriva rapporter 

Kommunerna var flitiga, över 500 rapporter skrev de. Sjukhuspersonalen skrev många färre. Det berodde enligt Ellna Fride Andersson inte på att det fungerade så mycket bättre när patienter skrevs in än när de skrevs ut från sjukhuset. Det berodde i stället på att personalen på sjukhuset inte hade tid att skriva rapporter.

– Men vi på sjukhuset har ett stort ansvar för att det blir rätt från början. Därför bjuds ett 30-tal kommunala handläggare i morgon på en heldag i akutsjukvården. Jag har lagt fokus på det som är viktigt för dem att se för att förstå varför saker och ting inte fungerar, säger Ellna Fride Andersson som ändå vill påpeka att samarbetet på det hela taget är bra. 

Besökarna är medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndshandläggare, undersköterskor, arbetsterapeuter och andra från universitetssjukhusets närområde.

Nummer för direktinläggning 

De kommer bland annat att få träffa sjuksköterskan Marie-Louise Edvinsson som forskar om hur man mäter riskfaktorer för patienter med hjärtsvikt.

Geriatriksjuksköterskan Jeanette Hellberg visar hur man via direktnummer till teamet kan lägga in patienten direkt på avdelning utan att passera akuten, och Bodil Berglund, medicinsk enhetschef vid närsjukvården, berättar om direktnummer till läkare.

I övrigt handlar dagen om vad det geriatriska teamet arbetar med och vad vårdplatskoordinatorn gör. Utbildningsenheten, där studerande som ska bli läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster får tvärprofessionell handledning, visas upp.

– Nutritionen för våra äldre är viktig och behöver vidareförmedlas. Om det berättar dietisten Carin Andersson, avslutar Ellna Fride Andersson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida