Hallå där…

Ann Gardulf, sjuksköterska och rektor för Röda Korsets högskola i Stockholm, som utnämnts till professor. Hur känns det?

1 februari 2008

– Jag känner mig oerhört stolt över att få bli den första professorn utnämnd vid Röda Korsets högskola, som är ett så anrikt lärosäte. Här har sjuksköterskor utbildats i mer än 140 år. Det är också ett erkännande av mitt arbete som forskare och lärare.

Vad innebär det att bli professor?
– Att vi får ännu en professor i omvårdnad är ett bevis på hur viktig omvårdnaden, praktiskt och vetenskapligt, är för Sverige. Roligast är att jag fungerar som modell för studenterna. Jag får hälsningar och mejl från dem och de är så stolta. De är ju framtidens sjukskö­terskor och forskare.

Kan man bli något finare?
– Nej, det är den högsta akademiska titeln. Men det jag egentligen är mest stolt över är att jag är sjuksköterska.

Får du nya arbetsuppgifter nu?
– Nej, jag var redan tidigare rektor, forskare och hand­ledare för doktorander.

Vad innebär professuren för högskolan?
– Det är positivt. Mycket spännande arbete pågår nu på högskolan, bland annat bygger vi upp forskningen, och en professur kröner det arbetet. Det är också en kvalitetsstämpel som visar att kvaliteten är hög både vetenskapligt och pedagogiskt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida