Sörmland

Här införs personcentrerad vård på vårdcentraler

Här införs personcentrerad vård på vårdcentraler
Linda Lännerström är en av de distriktssköterskor som har lett utvecklingsarbetet inom primärvården i Sörmland. Foto: Landstinget Sörmland

På fyra vårdcentraler i Sörmland har personalen tränat på personcentrerad vård. Med hjälp av reflektion och patientintervjuer har de lärt sig vad det innebär att se patienten som en partner i vården.

10 februari 2017

Sedan 2013 har landstinget Sörmland satsat på personcentrerad vård och förra året pågick ett projekt där fyra vårdcentraler skulle utveckla vården för patienter med kroniska sjukdomar. En av de svåra utmaningarna i arbetet med att införa det nya förhållningssättet var att ändra synen på patientrollen och på den egna yrkesrollen.

– Det är inte lätt att lära sig att se patienten som en partner och låta patientens behov styra vården. Vi har också fått kommenterar som: ”om vi ska lyssna på vad alla vill hinner vi inte med vårt arbete”, säger Linda Lännerström, en av de två distriktssköterskor som har drivit projektet inom primärvården i Sörmland.

”Det här gör vi redan”

En annan utmaning har varit att få personal att förstå skillnaden mellan vedertagna arbetsmetoder och den personcentrerade vården. Många tror att de redan låter patientmötet och patientens behov styra arbetet.

– Inom projektet har vi jobbat mycket med att utveckla empati för patientens situation, vilket leder till mindre fokus på den egna delen i vårdmötet och mer på hela vårdkedjan. Vårdpersonal är empatisk och vill hjälpa men kan tappa bort det bland alla arbetsuppgifter som ska utföras.

För att ge insikter om vad det nya förhållningssättet innebär krävs reflektion.

– Vi har reflekterat över frågor som hur vi ser på patienten, hur vi ser på vår egen yrkesroll, om vi bara informerar efter eget huvud eller om vi informerar utifrån patientens behov, berättar Linda Lännerström.

Samarbete med patienterna

Att tillämpa ett nytt förhållningsätt tar tid och kräver mer än reflektion och en del av arbetet har de gjort tillsammans med patienterna. De har haft öppet hus och patientråd, intervjuat patienter och hållit matlagningskurser med patienter som deltagare.

– Det är ett led i att gå från att bara informera om att man bör äta nyttig kost till att visa vad man ska äta och hur maten kan tillagas.

Att fråga patienterna och sätta deras behov i fokus tar inte tid – det ger energi. Och det är inget revolutionerande de fått höra när de frågat. De 121 patienter som varit engagerade i projekt och de 390 som har bidragit med synpunkter önskar sig kontinuitet, tillgänglighet, ett gott bemötande och kunskaper i egenvård. Så att de får lära sig hur de ska förändra sin livsstil. Inte bara att de ska göra det.

Stort intresse

I slutet av januari hölls ett slutseminarium på Mälarsjukhuset. Intresset för att höra mer om den personcentrerade vården var stort.

– Över 80 personer kom för att lyssna. Många efterlyste verktyg, men det gäller också att ta vara på dem som finns. Vi har till exempel en besöksguide där patienter får fylla i sina förväntningar på vården och sedan utvärdera hur de blev. Det skulle kunna användas mer. För att lyckas med förbättringsarbete är det också viktigt att det finns någon som driver det.

För att den personcentrerade vården ska utvecklas kommer Linda Lännerström under det kommande året fortsätta att ge ett visst stöd till de fyra vårdcentraler som har ingått i projektet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida