Högskoleverket ska utreda utbildningen för specialistsjuksköterskor

Regeringen gav på onsdagen Högskoleverket i uppgift att se över hur specialistsjuksköterskeutbildningarna bör utformas så att de ”ska kunna följa kunskapsutvecklingen inom sjukvården”.

I uppdraget, formulerat av högskoleminister Lars Leijonborg (FP), framgår att Högskoleverket ska ”föreslå hur förändringar av befintliga inriktningar och införandet av nya inriktningar på specialistsjuksköterskeutbildningen bör hanteras.”

Vidare konstateras att det råder brist på specialistsjuksköterskor i landet och att utredaren också ska lämna förslag på åtgärder som leder till att fler sjuksköterskor specialistutbildar sig.

Högskoleverket ska under utredningen samarbeta med Socialstyrelsen samt övriga berörda myndigheter och organisationer. Senaste den 1 april 2010 ska uppdraget vara slutfört och ligga på Utbildningsdepartementets bord.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida