Kompetens slösas bort i psykiatrisk öppenvård

Teamarbete är vanligt i öppenvårdspsykiatrin. Men i stället för att leda till fördjupade kunskaper när flera yrkesgrupper samlas runt samma patient ägnas mest tid åt diskussioner som alla kan delta i.

– Man undviker konflikter och är mån om att alla ska känna sig delaktiga. Därför dominerar det sociala perspektivet på bekostnad av de kroppsliga och psykologiska, och beskrivande moment framför analys och beslut, säger psykologen Suzanne Blomqvist i ett pressmeddelande från universitet.

För sin avhandling i psykologi vid Linköpings universitet har hon videofilmat 30 behandlingskonferenser hos tio olika psykiatriska team och analyserat dem. Teamen har bestått av kurator, läkare, psykolog, sjuksköterska och skötare.

Dessutom finns det en hierarki i teamen som gör att omvårdnadspersonalens kunnande utnyttjas mindre än läkarnas och psykologernas. Sjuksköterskor, skötare och kuratorer deltog mindre i diskussionerna än läkare och psykologer, konstaterar Suzanne Blomqvist.

Avhandlingen heter: Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida