Landstinget häver avtalet med Flyktingmedicinskt centrum

Efter fredag denna veckan upphör Stockholms läns landstings ersättning till Flyktingmedicinskt centrum. Det beslutade hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning i dag. 

Det var efter kraftig kritik från Socialstyrelsen mot vården till länets asylsökande i början av året som landstinget anlitade en extern medicinsk revisor för att granska verksamheten vid Flyktingmedicinskt centrum, FMC.

Omfattande brister

I morse tog förvaltningen emot en revisionsrapport som, enligt landstingets pressmeddelande, visar omfattande brister i flera delar av verksamheten. Det handlar både om patientsäkerhet, journalföring och medicinsk ledningsfunktion. Läkarkompetensen har, enligt rapporten, inte varit tillräcklig. Arbetsuppgifter har överlåtits till personal som inte har haft rätt kompetens, och smittskyddslagen har inte följts.

Därför har man nu beslutat att omedelbart häva avtalet med Flyktingmedicinskt centrum. 

Alla vårdcentraler tar över

Fredag blir den sista dagen som landstinget betalar ut ersättning för asylvård till FMC. Ansvaret för den flyktingmedicinska verksamheten går över till andra vårdgivare.

Enligt chefläkare Henrik Almkvist vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning kommer landstinget nu att sluta avtal med fem vårdcentraler i länet som får ta över de hälso- och stödsamtal som asylsökande erbjuds.

Dessutom kommer alla vårdcentraler i länet att kunna ta emot asylsökande och ge hälso- och sjukvård.  De vårdcentraler som geografiskt ligger närmast de tre FMC-enheterna – i Fittja, Rissne och Södertälje – kommer dessutom att ha extra beredskap för att ta emot de patienter som hänvisas vidare från Flyktingmedicinskt centrum.

Rapporten har också överlämnats till Socialstyrelsen som har en egen pågående utredning om FMC.

Vårdfacket har sökt FMC:s vd Shori Zand för en kommentar men fått veta att Flyktingmedicinskt centrum kommer att hålla en egen presskonferens någon av de närmaste dagarna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida