MASSVACCINATION. Alla lämpade får ordinera vaccin

29 oktober 2009

För att underlätta för landstingen att klara H1N1- vaccinationerna har Social-styrelsen beslutat att alla legitimerade sjuksköterskor som verksamhetscheferna anser lämpliga får rätt att ordinera vaccinet. Behörigheten gäller enbart för svininfluensan. ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida