…men var är lönehöjningen?

— Den lilla kompensation vi har fått är inget som direkt förändrar tillvaron, säger njursviktsutbildade sjuksköterskan Lotta Jacobsson.

Enligt Ulla Svensson, förtroendevald för Vårdförbundets avdelning i Halland, har de fyra sjuksköterskorna förespeglats någon form av lönestege. Men om den hördes intet när det för drygt ett år sedan blev dags för individuella löneförhandlingar.

– Vi hävdar att det är fråga om ett bindande, muntligt löfte från den dåvarande verksamhetschefen för medi-cinkliniken. Men våra förhandlingar med arbetsgivaren slutade i oenighet, sedan har vi inte kunnat komma längre, säger hon.

Sjukhuschefen Kristina Wallentin säger att inga utfästelser om en lönestege eller dylikt har gjorts från sjukhusets sida.

– Eventuella löften i den vägen kan möjligen ha getts av en medicinskt ansvarig läkare som inte har befogenhet att diskutera löner. Mig veterligt har de fyra sjuksköterskorna fått lönehöjningar som ett resultat av sina nya arbetsuppgifter, fast kanske inte i den nivå som de hade önskat.

Men de har skaffat sig en kompetens som innebär att de faktiskt kan ersätta läkare, som ju tjänar mycket mera. Borde det inte rendera en rejäl löneökning?

– Man kan inte resonera på det viset. Det är ändå en begränsad del av en läkares arbetsuppgifter som de här sjuksköterskorna utför, säger Kristina Wallentin.

Med facit i hand tycker Lotta Jacobsson att de borde ha tryckt på hårdare om ersättningen redan från början.

– Man får väl hoppas på någon form av uppskattning i framtiden, säger hon.
Läkaren Ulf Strömbom, som kom med utbildningsidén, håller med:

– Tyvärr tar inte arbetsgivaren den här kompetenshöjningen på allvar, ej heller vidden av förändringen av sjukskötersk­ornas arbetsuppgifter.

Kontakt: malin.sandstrom@lthalland.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida