Nya sjuksköterskor får inte stöd av erfarna kolleger

Nya sjuksköterskor får inte stöd av erfarna kolleger
Birgitta Bisholt

Trots strukturerade introduktionsprogram känner sig nyutbildade sjuksköterskor inte styrkta utan snarare hindrade i sin yrkesutveckling.

I sin avhandling visar sjuksköterskan Birgitta Bisholt att nyutexaminerade sjuksköterskor inte känner stöd från arbetskamrater, sjuksköterskor, undersköterskor och läkare, när de ska växa in i sin nya yrkesroll. I stället blir de kontrollerade och tillrättavisade inför patienter och arbetskamrater när de inte kan hantverket.

– Självklart är det nödvändigt att sjuksköterskan kontrolleras för att det inte ska bli fel, det är en patientsäkerhetsfråga, konstaterar Birgitta Bisholt. Men det är inte bra att tillrättavisningen görs på ett negativt sätt.

Tillrättavisning ska ske i dialog

I stället anser hon att det bör ske i dialog, där man pratar om varför ett visst moment ska göras på att speciellt sätt. Läkarna förklarar ibland, men de erfarna sjuksköterskorna, experterna, gör det inte, säger hon. Det här leder till att de nya sjuksköterskorna, noviserna, inte blir hjälpta utan snarare stjälpta i sin professionella utveckling.

Organiserat introduktionsprogram

Birgitta Bisholt har observerat och intervjuat 18 nyutexaminerade sjuksköterskor på åtta avdelningar vid ett mellansvenskt sjukhus under deras första år i yrket. På sjukhuset fanns ett årslångt introduktionsprogram på landstingsnivå, länsverksamhetsnivå och avdelningsnivå. Inskolningen på arbetsplatsen var tre månader. Men den var individuellt utformad, vilket innebar att den kunde förlängas om det behövdes.

Avhandlingen Nyutexaminerade sjuksköterskors yrkessocialisation – erfarenheter av ett introduktionsprogram läggs fram på tisdag i nästa vecka, vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida