SOCIALSTYRELSEN

Nya ”Vem får göra vad i vården” ska vara tydligare

Nya ”Vem får göra vad i vården” ska vara tydligare

Få arbetsuppgifter behöver delegeras - det räcker om personen som sköter dem har rätt kompetens. Socialstyrelsen tar bort formuleringar som lett till missförstånd.

23 oktober 2015

I dag är jobbglidning mellan läkare, sjuksköterskor och undersköterskor allt vanligare. Myndigheten får ofta frågor om vilka arbetsuppgifter som olika yrkesgrupper egentligen får utföra.

Få uppgifter är reglerade till en viss yrkesgrupp, utan kan göras av den som verksamhetschefen bedömer ha rätt kompetens.

Många frågor

Den nya broschyren ”Vem får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården?” ska ge en tydligare vägledning. Vissa arbetsuppgifter får bara utföras av exempelvis läkare, som utfärdande av dödsintyg och intyg om tvångspsykiatrisk vård, liksom den mesta förskrivningen av läkemedel.

Tidigare fanns en tio år gammal upplaga av handboken, som blivit alltmer inaktuell. Den byggde på vissa lagar som förnyats. Däremot har inte Socialstyrelsens delegeringsföreskrift har ändrats.

– Vi får många frågor om vem som får göra vad. Den tidigare versionen var inte tillräckligt tydlig. Det stod motsägelsefulla stycken om delegering, dessa har vi helt enkelt tagit bort, säger Anders Kring, jurist på Socialstyrelsen.

Onödigt med delegering

Det ledde tidigare till att delegeringar ibland gjordes i onödan. De kunde ha övertagits utan en delegering, när rätt kompetens var uppnådd.

– Många arbetsuppgifter är inte reglerade till yrkesgrupp utan styrs av allmänna regler som Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen.

Administrering av läkemedel är en uppgift som sjuksköterskor måste delegera om den ska skötas av undersköterskor i öppenvården.

Det har blivit allt vanligare i sjukvården att sjuksköterskor tar över arbetsuppgifter som traditionellt utförts av läkare. Bakgrunden är ofta att läkarbristen tvingar fram nya lösningar, men också att sjuksköterskors profession och kompetens ständigt utvecklas. Det har ibland kallats taskshifting eller jobbglidning.

Ändra arbetsfördelningen

Nu när svårigheten att rekrytera sjuksköterskor har ökat i många landsting har det blivit mer aktuellt att denna jobbglidning även sker från sjuksköterskor till undersköterskor.

Vid årsskiftet presenterar Göran Stiernstedt en utredning för regeringen om hur resurserna i hälso- och sjukvården ska kunna utnyttjas effektivare. Han har vid flera tillfällen lyft fram att det finns få formella hinder för att ändra fördelningen av arbetsuppgifter mellan olika yrkesgrupper.

Men under utredningens gång har framkommit att traditionen är stark och att yrkesgrupperna sinsemellan har ett visst revirtänkande.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida