Palliativt kompetenscentrum i Uppsala

29 februari 2008

I Uppsala finns landets enda palliativa kompetenscentrum som drivs och finansieras i samarbete mellan landsting och kommun. Centrets huvudsakliga uppgift är fortbildning av personal, vårdutveckling och forskning. För att ny forskning om palliativ vård ska nå ut till verksamheterna finns en nära koppling till Uppsala universitet.

– Nya rön sprids till personalen genom föreläsningar och seminarier. Dessutom bedriver Palliativt kompetenscentrum egna studier som gör att personalen ute på enheterna engageras i forskningen, säger Maria Carlsson, samordnare för Palliativt kompetenscentrum vid Uppsala universitet.

Centret invigdes i september 2006 och några resultat av den egna forskningen har ännu inte hunnit publiceras.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida