Personalen chockad på Flyktingmedicinskt centrum

Vi är chockade. Det är ett märkligt beslut som inte gynnar patientsäkerheten, säger Shori Zand, vd i den vårdkoncern som Flyktingmedicinskt centrum är en del av. Anledningen är Stockholms läns landstings beslut att omedelbart häva sitt avtal med centrumet.

Det var i går som landstinget fattade beslutet efter att ha tagit emot en rapport efter en externt genomförd revision. Enligt landstinget visade rapporten omfattande brister i flera delar av verksamheten. Både när det gällde patientsäkerhet, journalföring och medicinsk ledningsfunktion.

– Det är ett märkligt beslut. Vi anser att vi har gjort otroligt mycket sedan vi fick Socialstyrelsens beslut med verksamhetskritik i januari. Beslutet grundar sig på de tidigare påpekandena som sedan länge är åtgärdade, hävdar Shori Zand.

48 timmar på sig att stänga

Landstinget har gett flyktingmedicinskt centrum, FMC, 48 timmar på sig att avsluta all verksamhet. Klockan sex i morgon kväll ska det sitta anslag på dörrarna om att mottagningarna har upphört.

– Enligt landstinget har vi ingen skyldighet och ingen rättighet att ta hand om patienterna efter klockan 18 i morgon. Landstinget ska tillhandahålla informationsmaterial till patienterna – vi har inte fått något ännu, och vet inte på hur många språk det materialet är. Men efter klockan 18 i morgon ligger ansvaret på beslutsfattarna. Vi kan inte garantera patientsäkerheten i de här snabba övergångarna, säger Shori Zand.

Många går i terapi

Flyktingmedicinskt centrum har 35 heltidsanställda läkare, sjuksköterskor, kuratorer, undersköterskor förutom ett antal timanställda. Tidsbokningen är full i tre veckor framåt. Shori Zand berättar att man har både barn, kvinnor och personer med suicidtankar i terapi på mottagningarna.

På sin hemsida Vårdguiden informerar landstinget om att de som går i stödsamtal på FMC får söka sig till någon av de fem vårdcentraler som har speciellt avtal med landstinget om hälsosamtal och stödsamtal.  Där kommer en ny bedömning av deras behov att göras av vilket stöd patienterna är i behov av.

”Underskattar vår verksamhet” 

Enligt landstinget kommer alla vårdcentraler i länet att kunna ta emot asylsökande och ge hälso- och sjukvård.  De vårdcentraler som geografiskt ligger närmast de tre FMC-enheterna – i Fittja, Rissne och Södertälje – kommer dessutom att ha extra beredskap för att ta emot de patienter som hänvisas vidare från Flyktingmedicinskt centrum.
 
– Beslutsfattarna underskattar vår verksamhet och äventyrar patientsäkerheten. Man ser inte till helheten, den här patientgruppen kan inte vända sig vart som helst. Vår personal är förstås otroligt frustrerade och chockade – att behöva lämna verksamheten på två dagar utan att kunna ha ett bra avslut med patienterna. Men vi kommer att göra vårt allra bästa de här sista timmarna för att det ska bli det bästa för patienterna, säger Shori Zand.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida