Rödgröna i Skåne villiga betala för kompetenshöjningar

Rödgröna i Skåne villiga betala för kompetenshöjningar
Vårdförbundets ordförande i Skåne, Mats Runsten, saknar en lönepolitisk strategi. Foto: Anders Olsson

Bra tycker Vårdförbundet — men efterlyser en hållbar lönestrategi.

3 februari 2015

För att få bukt på den rådande sjuksköterskebristen vill det rödgröna minoritetsstyret i Region Skånes personalnämnd bland annat satsa på så kallade utbildningsanställningar för sjuksköterskor. I den budget som läggs fram i regionens nybildade personalnämnd i morgon viks 57 miljoner kronor åt detta.

Tanken är att minst 50 sjuksköterskor under nästa år ska kunna vidareutbilda sig inom främst psykiatri, medicin och akutsjukvård, med bibehållen lön under studietiden. I budgeten förslås även en särskild utbildningssatsning på sjuksköterskor som vill specialisera sig inom hematologi och onkologi. Också dessa ska få full lön medan de studerar.

Saknar lönestrategi

– Det är bra och något vi välkomnar, även om det inte riktigt följer Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring. Det vi saknar är en lönepolitisk strategi. Ingenting sägs om hur lönen blir och hur löneutvecklingen ska se ut efter att sjuksköterskorna tagit sin examen, säger Mats Runsten, ordförande i Vårdförbundets Skåneavdelning.

Enligt Region Skånes direktiv ska den som specialistutbildar sig och får en tjänst sig inom ramen för utbildningen få ett lönetillägg på 2 500 kronor. Men i och med att regionen numera ger ett generellt tillägg på 1 500 kronor till dem som arbetar på så kallade vårdtunga avdelningar menar Mats Runsten att incitamentet för att utbilda sig till viss del försvunnit.

Nämnden sätter inte lön

Märta Stenevi (MP) är ordförande i personalnämnden. Hon förklarar att lönepengarna finns ute i verksamheterna och att nämndens uppgift inte är att sätta lön. Mats Runsten har viss förståelse för att personalnämnden kanske inte kan hantera löner.

– Men vill man rekrytera nya och behålla de sjuksköterskor som redan finns i regionen måste de styrande politikerna presentera en konkret handlingsplan för hur det ska gå till, även lönestrategiskt. Någon sådan handlingsplan har vi ännu inte sett till.

Traineejobb för 500 unga

I sin budget satsar Socialdemokraterna och Miljöpartiet också 40 miljoner kronor på ett jobbpaket. 500 arbetslösa skånska ungdomar ska få testa hur det är att jobba i regionen, främst inom olika serviceenheter som städ, tvätt och lager. Förhoppningen är att de ska bli intresserade av att jobba i regionen och kanske utbilda sig inom något vårdyrke. Enligt Märta Stenevi kommer ungdomarna i första hand inte att handledas av sjuksköterskor utan av annan personal.

Sex miljoner kronor viks för ett så kallat valideringsprojekt, där tanken är att man ska göra det lättare för främst utomeuropeisk vårdpersonal att söka svensk legitimation hos Socialstyrelsen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida