Samlad kunskap om kommunal demensvård

För dig som arbetar med kommunal demensvård har sbu, Statens beredning för medicinsk utvärdering, gett ut en populärvetenskaplig skrift.

Tyngdpunkten ligger på omvårdnad och etiska frågor, men frågor om diagnostik, läkemedel och stöd till personal och anhöriga tas också upp.

Den kan beställas gratis på telefon 08-412 32 00 eller laddas ned från www.sbu.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida