Sjuksköterskor kan få ta del av läkemedelsförteckning

Regeringen kommer att föreslå en lagändring som innebär att även sjuksköterskor ska kunna få tillgång till patienters läkemedelsförteckning vid akuta situationer.

Tanken är att legitimerade sjuksköterskor ska kunna få ett eget login till den databas där alla läkemedelsförteckningar finns.

– I dag har bara den registrerade själv plus förskrivare och farmaceuter, efter samtycke, tillgång till uppgifterna i läkemedelsförteckningen. Vi planerar att utvidga åtkomsträtten till läkemedelsförteckningen även till legitimerade sjuksköterskor, sa socialminister Göran Hägglund vid Läkemedelsriksdagen i januari.

Möjligheten att ta del av läkemedelsförteckningen, efter patientens samtycke, föreslås gälla alla legitimerade sjuksköterskor som har behov av uppgifterna akut.

– De ska jobba i en verksamhet där de ger vård som patienten oundgängligen behöver. Och i det ligger att det måste förekomma en akut situation av något slag, säger Titti Heina, departementssekreterare på socialdepartementet.

Regeringen planerar att lägga en proposition om en förändring av lagen under mars och förändringen är tänkt att träda i kraft den 1 juni i år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida