Smittorisken är minimal

2 december 2015

Tänk dig att du har en infektion som dina medmänniskor är rädda för. Så rädda att du aldrig vågat berätta om den för någon enda person. Burit det helt själv. I den verkligheten lever mer än tusen personer i Sverige i dag. ?7 000 personer är hivinfekterade och Folkhälsomyndigheten har i en stor intervjuunder-sökning tagit reda på hur de upplever sin livskvalitet. Nästan en av fem av de intervjuade hade hållit helt tyst om sitt tillstånd. Endast ett fåtal intervjuade var helt öppna med sin hivstatus.??

Vårdfokus har träffat John som smittades av sin mamma när han föddes i sitt afrikanska hemland. Han kom till Sverige som tioåring och var ständigt sjuk. Till slut låg han på sjukhus med utslaget immunförsvar och ändå tog det tid innan man misstänkte hiv. Men när beskedet till sist kom, fick han också veta att tillståndet var behandlingsbart. Med moderna broms­mediciner har 95 procent av alla hivinfekterade i Sverige en välinställd behandling med så låga virusnivåer att de praktiskt taget är noll.?

Problemet är att många inte vet hur lite smittsam en välbehandlad hiv är i dag. Det gäller även vårdpersonal. Därför genomför Folkhälsomyndigheten i höst kampanjen Hiv i dag är inte som i går.?

Allt för att öka kunskapen så att John inte ?ska behöva uppleva att en sjuksköterska återigen reser sig och lämnar rummet när han berättar om sin hiv.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida