Starka i sin profession

Varje gång jag läser igenom Vårdfokus nästa nummer inför pressläggningen slås jag av vilken bredd ni läsare har, vilka imponerande samhällsinsatser ni gör, vilken kreativitet, engagemang och handlingskraft ?ni visar!

?I det här numret till exempel:?

  • Tre sjuksköterskor som modigt berättar om sin osäkerhet och att de själva gjort fel i arbetet. Henrietta Olestad gav ett oralt läkemedel intravenöst. Det ledde till att kliniken köpte in orala sprutor. ”Att sitta tyst och skämmas lär vi oss inget av. Min öppenhet har gett mig insikter om hur jag ska hantera stressen. Nu vet jag dessutom att det spar tid att ta sig tid.”?
  • Ingrid Nyström som i vårt tema ”Rättslig?analys” berättar om sitt arbete. Hon är biomedicinsk analytiker och som handläggare på Rättsmedicinalverket ansvarig för sak­kunnigutlåtanden. I domstolen uppträder hon som expertvittne, svarar på frågor om analysmetoder och tillförlitligheten i analyserna. ”När allt i kedjan har gått bra, vilket det oftast gör, och när jag har kontrollerat det, då kan jag uttala mig. Och ja: jag tycker att vi jobbar säkert.”?
  • Ambulanssjuksköterskan Rasmus Bjerén som lusläst forskning om återhämtning och funnit att risken för beteenden som kan gå ut över patienten är 3,6 gånger så stor för trött ambulanspersonal i jämförelse med utvilad. ”Det finns alltså en direkt koppling mellan dålig sömnkvalitet, trött personal och skador på patienten.”
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida