Vad händer när hälften går i pension?

30 april 2008

Vi biomedicinska analytiker på Diagnostiskt centrum för bild och funktionsmedicin och som arbetar inom klinisk fysiologi protesterar mot det usla löneläget för vår profession.

Vi har minst en treårig kandidatexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap. Därtill vidareutbildningar i ultraljud, nuklearmedicin, forskningsmetodik och så vidare, samt efter många års erfarenhet specialkompetens inom klinisk fysiologi. Vi utför avancerade undersökningar som kräver lång utbildning på kliniken för att kunna undersöka, göra korrekta bedömningar och skriva utlåtande.

Vi har alltid upplevt oss felavlönade i förhållande till andra yrkesgrupper med motsvarande utbildning och ansvar. Som om inte detta räcker har våra löner halkat efter ännu mer på senare tid. De nyutexaminerade, nyanställda har i dag en månadslön på 17 600 kronor. Medellönen för vår yrkesgrupp är 22 000 kronor. Frustrationen och ilskan är stor. Fler lämnar Umas och vi upplever i dag brist på kompetenta biomedicinska analytiker.

Många oroar sig över vad som ska hända när nästan hälften (cirka 22 av 45) inom en tioårsperiod går i pension. Ungdomar med potential att utbilda sig och arbeta inom detta yrke väljer bort det på grund av det usla löneläget.

Vi anser att en rimlig nivå på ingångslön är 23 000 kronor och att medellönen borde ligga på 30 000 kronor.

TEXT:– Legitimerade biomedicinska analytiker, DC bild och funktionsmedicin / klinisk fysiologi, Umas

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida