Vårdförbundet får fem miljoner för att stödja egenföretagare

Regeringen ger fem miljoner till Vårdförbundet för utbildning och rådgivning till medlemmar som vill bli egna företagare.

1 februari 2008

Socialminister Göran Hägg­lund vill att fler sjuksköterskor ska bli egna före­tagare.
– Mångfald behövs om sjukvården ska kunna möta de utmaningar den ställs inför. Hos de stora arbetsgivarna, som alltför mycket dominerar vården, arbetar framför allt kvinnor. Många av dem har goda idéer om hur de vill utveckla vården och det vill vi underlätta, säger han.

Han utlovar ingen fri etableringsrätt eller förskrivningsrätt, men ger fem miljoner till Vårdförbundet att satsa på medlemmar som vill starta eget.
– Vi tror att det finns en uppdämd förväntan och ett önskemål bland många medlemmar att starta eget företag.
Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund, bekräftar att det finns många medlemmar som i framtiden vill se sig som egna företagare. Enligt en undersökning som förbundet har låtit göra tror fem procent, omkring 4 000 medlemmar, att de i framtiden kommer att bli egna företagare. Många fler än så kan tänka sig att bli det.

– Vi har lång erfarenhet av att stödja medlemmar som har idéer och vi vill, ännu mer än i dag, ge dem det stöd och den rådgivning som behövs för att starta eget, säger Anna-Karin Eklund.
Hon tror att hinder för att ta steget är brist på kapital och på stöd från den egna arbetsgivaren.
– Vi anser att arbetsgivare ska vara generösa med att ge tjänstledigt för att få pröva att starta eget.
Därför välkomnar hon Sveriges kommuner och landstings medverkan i regeringens projekt för ökad mångfald i vården.

De fem miljoner som Vårdförbundet får till utbildning ingår i en större satsning på totalt 40 miljoner kronor. Fem miljoner får Nutek för att tillsammans med Sveriges kommuner och landsting samt Almega ta fram en vägledning för att förbättra upphandlingarna. Dessutom får Nutek 30 miljoner för projektansökningar till aktörer som vill stimulera mångfald.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida