Världens sjuksköterskor hyllas på Florence födelsedag

Världens sjuksköterskor hyllas på Florence födelsedag
I dag firas världens alla sjuksköterskor. Arkivbild: Mostphotos

Vårdförbundet gratulerar alla sjuksköterskor i dag på den internationella sjuksköterskedagen - och Svensk sjuksköterskeförening hyllar kåren med tre filmer om ledarskap. 

God omvårdnad betyder hög vårdkvalitet, säkrare vård och nöjdare patienter. På den internationella sjuksköterskedagen bjuder flera av Vårdförbundets avdelningar på föreläsningar och seminarier om vårdens organisation och framtidens sjuksköterska. Läs mer i länken till höger om de olika arrangemangen.

Svensk sjuksköterskeförening hyllar sjuksköterskekåren med tre filmer där namnkunniga omvårdnadsspecialister intervjuas om omvårdnadens och ledarskapets betydelse för god och säker vård.

Vill ha svenska magnetsjukhus

En av dem är Lena Sharp, verksamhetsutvecklare och enhetschef på Regionalt cancer centrum (RCC) Stockholm-Gotland. Hon efterlyser svenska magnetsjukhus och anser att omvårdnadskompetensen behövs hela vägen – ända upp i styrelserummen.

– Sjuksköterskorna finns närmast patienterna och det finns evidens om vikten av deras insatser. Hög omvårdnadskompetens betyder ökad vårdkvalitet, ökad säkerhet och minskad dödlighet. Vi vet från andra delar av världen att magnetsjukhus löser mycket av vårdens problem, trots det finns inga sådana i Sverige. Det är hög tid. Magnetsjukhus betyder nöjdare patienter, mindre personalomsättning och bättre ekonomi.

Skapa en gemensam värdegrund

Marianne Inde, verksamhetsutvecklare inom landstinget i Värmland, anser att eftersom omvårdnaden är det viktigaste för sjuksköterskan är den också viktig för chefen. Kvaliteten på omvårdnaden är ett kvitto på hur chefen leder.

– Som chef måste du lära känna din personal och vad som driver dem. Det är nödvändigt för att skapa en gemensam värdegrund. Vi ska leva värdegrunden tillsammans, andas den och det ska märkas att vi jobbar enligt de värderingar vården står för, säger hon.

Säker vård kräver kompetens

Lena Sahlqvist, konsult inom verksamhetsutveckling vid DeCigo AB, talar om nödvändigheten av en ledning som förstår att säker vård kräver specialistutbildade sjuksköterskor.

– Omvårdnadskompetens är viktig för att ledningen ska förstå hur de ska bygga en säker vård och en säker organisation. Det förutsätter evidensbaserade metoder och att hela tiden reflektera över vad vi gör och hur det kommer patienterna tillgodo. Så långt det är möjligt borde ledningar ha åtminstone en magisternivå i omvårdnad. Det är inte minst viktigt inom kommunal hälso- och sjukvård, säger Lena Sahlqvist.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida