almedalen 2016

Vi ger dig dagliga nyheter om vårdfrågorna i Almedalen

Vi ger dig dagliga nyheter om vårdfrågorna i Almedalen
Sanna Björkman och Jenny Kallin rapporterar för Vårdfokus under Almedalsveckan.

Hur ska kompetenskrisen i vården lösas? Det blir ämnet för Vårdförbundets stora seminarium i Visby den här veckan. Vårdfokus är på plats och skriver både om det och mycket annat från Almedalen.

Almedalsveckan fortsätter att växa och är numera så mycket mer än bara politikertal. Det officiella programmet innehåller 3 800 evenemang. Vård och omsorg, hållbarhet, barn och ungdom, byggande och integration är de största ämnena.

E-hälsa är kanske det ämne inom vården som kommer att diskuteras allra mest under Almedalsveckan. Företag, myndigheter, fackliga organisationer och andra är på plats för att prata om hur det ska gå till när Sverige ska bli världsbäst på e-hälsa. Många tar avstamp i stark kritik mot dålig samordning och föråldrade it-system.

Förutom de många seminarierna om it i vården handlar det också bland annat om etik, patientsäkerhet, framtidens vård, psykisk ohälsa, levnadsvanor och inte minst kompetenskrisen i vården.

Vårdfokus har två journalister på plats: Sanna Björkman och Jenny Kallin. De kommer att berätta om de viktigaste vårdseminarierna – men kanske också kunna fånga upp en och annan lite mer udda fråga som:

– Hur får man sjuksköterskor att sluta röka?
– Vad blir det för konst på väggarna på Nya Karolinska?
– Vad kan politiken göra för att fler ska kunna njuta av sitt sexliv?
– Kommer det att slås rekord i hjärt-lungräddning?

Följ oss på vardfokus.se, på twitter och på facebook!

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida