psykoterapi

All psykoterapi ger inte lika bra effekt visar ny granskning

All psykoterapi ger inte lika bra effekt visar ny granskning
Enligt SBU-rapporten är kbt bättre än andra terapiformer vid lindrig till medelsvår depression hos vuxna. Arkivbild: Getty Images.

Socialstyrelsen fick skarp kritik för att rekommendera kognitiv beteendeterapi, kbt, framför andra psykoterapeutiska behandlingar i riktlinjerna för behandling av depression. Men nu får myndigheten stöd från SBU, som granskat det vetenskapliga underlaget.

Vårdfokus har tidigare berättat om kritiken mot Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom. Kritikerna ansåg att riktlinjerna allt för ensidigt rekommenderade kognitiv beteendeterapi, kbt. De menade att både psykodynamisk terapi och interpersonell terapi hade lika bra effekt.

Har granskat tre terapiformer

Mot den bakgrunden fick SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, i uppdrag att utreda det vetenskapliga stödet för de tre terapiformerna.

Resultaten visar att:

  • Kbt, kognitiv beteendeterapi, har effekt på depressionssymtom och remission (tillfrisknande) jämfört med kontrollbehandlingar.
  • Ipt, interpersonell terapi, har ingen säkerställd effekt på depression jämfört med kontrollbehandling. För remission är effekten jämställd med att stå på väntelista.
  • Pdt, psykodynamisk terapi, har inga statistiskt säkerställda effekter på vare sig depression eller remission jämfört med kontrollbehandlingar.

Med kontrollbehandlingar avses placebotabletter, sedvanlig behandling eller väntelista.

Som underlag har SBU valt det vetenskapliga under­laget till de engelska riktlinjerna för behandling av depression, som utarbetats av National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Resultaten bör tolkas med viss försiktighet eftersom resultat av nätverksmetaanalyser generellt sett är mer osäkra än resultat av traditionella metaanalyser, skriver SBU.

Kbt har högsta prioritet

Läs hela SBU:s utredning av det vetenskapliga underlaget för terapeutiska metoder vid depression här.

I de riktlinjer som Socialstyrelsen publicerat efter remissomgången ges kbt högsta prioritet bland det som bör erbjudas patienter med lindrig till medelsvår depression. Men även ipt ges relativt hög prioritet medan pdt är lågt prioriterat.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida