Allvarlig kritik mot att tvångsvård ges på S:t Görans sjukhus

Landstinget i Stockholm bryter mot lagen när ECT-behandling ges med tvång vid privat sjukhus, enligt beslut från JO.

Lagen om psykiatrisk tvångsvård, LPT, är glasklar: tvångsvård får endast ges vid en vårdinrättning som drivs av landsting. Att en patient spändes fast och gavs ECT-behandling vid S:t Görans sjukhus förtjänar allvarlig kritik, enligt Justitieombudsmannen, JO.

Har lokaler intill

JO:s granskning av det här ärendet har pågått i över två år. Både Stockholms läns landsting och Socialstyrelsen har yttrat sig ett flertal gånger.

Det handlar om en patient som 2012 vårdades enligt LPT vid Norra Stockholms psykiatri som drivs av landstinget, men har sina lokaler vid privatägda S:t Görans sjukhus. Vid flera tillfällen fick patienten elektrokonvulsiv behandling, ECT, på sjukhuset då han var fastspänd och inte hade samtyckt till behandlingen.

Tolka lagen

Vid en inspektion upptäckte JO dessutom att flera patienter vid Norra Stockholms psykiatri som ordinerats ECT, både frivilligt och med tvång, får behandlingen på S:t Görans sjukhus.

Stockholms läns landsting har försvarat detta med att vården hos S:t Göran Capio kan jämställas med landstingsdriven vård eftersom sjukhuset är offentligt finansierat. Varken Socialstyrelsen eller JO delar den uppfattningen, utan menar att lagen inte får tolkas på ett sådant sätt som gör det möjligt att bedriva tvångsvård på andra ställen än landstingets vårdinrättningar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida