Amningen fortsätter att minska

Amningen fortsätter att minska
Amningen minskar i Sverige visar färsk statistik från Socialstyrelsen. Arkivbild: Colourbox

Färsk amningsstatistik från Socialstyrelsen visar också att de regionala skillnaderna är stora.

24 september 2014

2012 ammades 90 procent av de barn som föddes i Stockholm, Uppsala och på Gotland vid två månaders ålder, mot 81 procent i Västmanland och Jönköping.

Amningen mäts då barnen är en vecka respektive två, fyra och sex månader gamla.

WHO-rekommendation

Räknat på alla barn i landet sjönk antalet som ammades helt eller delvis med mellan två och tre procent vid alla mätningarna jämfört med året innan.

Amningen vid en veckas ålder låg 2012 på 93,9 procent, en minskning på nära tre procent.

WHO rekommenderar helamning i sex månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost i två år eller längre, så länge föräldrarna vill.

Rökning i familjen

Även när det gäller rökning i familjer med nyfödda är de regionala skillnaderna stora. Sörmland ligger i topp med 18 procent följt av Skåne med 16. Minst rökte man i Jämtland och Norrbotten med knapp 10 procent. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida