Amningen fortsätter minska

Amningen fortsätter minska
Av de barn som föddes i Sverige 2010 ammades 63 procent helt eller delvis vid sex månaders ålder, visar färsk statistik från Socialstyrelsen. Arkivbild: Motstphotos

Den nedåtgående amningstrenden fortsätter, visar färsk statistik från Socialstyrelsen. Men de regionala skillnaderna är stora.

Socialstyrelsens statistik för barn födda under 2010 visar att 97 procent av barnen ammades vid en veckas ålder för att sedan sjunka till 87 procent vid två månader och 75 procent vid fyra månader.

– Vi ser också stora regionala skillnader. Lägst är andelen i Västmanland där 82 procent av barnen ammades helt eller delvis vid två månaders ålder, medan Stockholm låg i topp med 91 procent, säger utredaren Karin Gottvall.

Vid sex månader var det i genomsnitt 63 procent som ammades helt eller delvis. Jämfört med 2004 innebär det en minskning med 9,5 procentenheter.

Världshälsoorganisationen, WHO, vill att barn ammas helt i sex månader. Livsmedelsverket och Socialstyrelsen påpekar fördelarna med att låta bröstmjölken vara en del av kosten under hela första året eller längre men rekommenderar att amningen kompletteras med annan föda efter det första halvåret av näringsmässiga skäl.

Under det första halvåret innehåller bröstmjölk all den näring som ett barn behöver för att växa och utvecklas, förutom D-vitamin. Bröstmjölken innehåller också ämnen som minskar risken för infektioner som öroninflammation och magsjuka.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida