»Barnmorskor kan utföra medicinska aborter«

Det behövs inga regeländringar för att barnmorskor ska ta hand om de medicinska aborterna själva hävdar Socialstyrelsen i en rapport. Men varken Vårdförbundet eller specialistläkarföreningen är nöjda.

Väntetiderna till abort är oacceptabelt långa och orsaken är på många håll långa väntetider till den vaginala ultraljudsundersökningen hos läkarna – den som bestämmer graviditetens längd.
– Läkarna har sagt nej till att barnmorskor utför vaginalt ultraljud. Men det är inte regelstyrt. Det kan utföras av den som har utbildning, oavsett om det är en läkare eller en barnmorska. Det är upp till verksamhetschefen att se om det finns barnmorskor som vill utbilda sig i att utföra vaginala ultraljud, konstaterar Katrin Ekström.
Hon har lett en grupp på Socialstyrelsen som på eget initiativ undersökt barnmorskornas ansvar och kompetens med det uttalade syftet att se om de kunde få hand om de medicinska aborterna och om det i så fall krävde utbildning och eventuellt lagändringar.
Socialstyrelsen konstaterar att läkaren enligt lagen är ansvarig för ordination av läkemedel och för efterkontrollen – det vill säga att konstatera att aborten är gjord och graviditeten avbruten. Men efterkontrollen sköts redan i dag av barnmorskor eller sjuksköterskor och med generella direktiv kan barnmorskorna sköta ordinationerna också.

– Vid medicinska aborter passar generella direktiv väldigt bra, och de finns redan som praxis på flera stora vårdenheter. Ordinationer av läkemedel enligt generella direktiv kan vara väldigt specificerade och det är helt upp till verksamhetschefen att styra vad som ska ingå och vilka som omfattas, säger Katrin Ekström som förutsätter att kötiderna nu kommer att kortas.

Men varken Vårdförbundet eller sfog, Svensk förening för obstetrik och gynekologi, är nöjda med rapporten Medicinska aborter, fördelning av arbetsuppgifter – praxis och regelverk. En sfog-representant säger i Läkartidningen att det är tråkigt att Socialstyrelsen lyfter fram en större roll än i dag för barnmorskorna.
Vårdförbundet ordförande Anna-Karin Eklund skriver i en debattartikel att Socialstyrelsen i sin slutsats inte tar hänsyn till verkligheten – att barnmorskor har den kompetens som krävs för att utföra medicinska aborter men att skrivningar i abortlagen hindrar dem från att använda sin kompetens i praktiken. För att korta väntetiderna och minska kvinnors lidande behövs en ändring i abortlagen som tar bort kravet på att en läkare måste ha helhetsansvaret.

Barnmorskeförbundet som, liksom sfog, har haft två representanter i en referensgrupp, är mer positiv till Socialstyrelsens rapport.
– Den pekar på hur praxis bör vara och säger att verksamhetscheferna kan organisera abortverksamheten så att barnmorskorna handlägger de medicinska aborterna från början till slut. Utan att ändra abortlagen är det här det mesta man kan åstadkomma i dag, säger barnmorskeförbundets ordförande Ingela Wiklund.

 

 

Privat företag tog bort »tystnadspliktsklausul«

Tills nyligen fick anställda på det privata omsorgsföretaget Attendo Care skriva på ett kontrakt som sa att de accepterade tystnadsplikt, inte bara när det gällde enskilda vårdtagare, utan även när det gällde företaget och arbetsplatsen. Efter kritik mot vad som uppfattades som en tystnadspliktsklausul har nu företaget tagit bort formuleringen. »Vi har ändrat den för att undvika misstolkningar. Personalen får tala med vem de vill om det inte gäller enskilda brukare«, säger informationschefen
Charlotte Dimming.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida