Beslutet om HPV-vaccin står fast

Den segdragna tvisten om vilket vaccin som ska användas för att vaccinera flickor mot livmoderhalscancer kan snart vara avgjord. Förvaltningsrätten avslår överklagandet från Glaxo Smith Kline.

25 november 2011

Det innebär att landstingens beslut om att köpa Gardasil står fast. Men avtalet kan börja gälla tidigast den 5 december eftersom det är möjligt att överklaga förvaltningsrättens dom under tio dagar.

? Vår förhoppning är nu att Glaxo Smith Kline, GSK, inte fördröjer tiden innan vaccinationerna kan starta genom ett sådant överklagande, utan att man tar sitt ansvar och ser till befolkningens bästa, säger Göran Stiernstedt på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Det var när landstingen tidigare i år beslutade sig för att köpa in Gardasil från läkemedelsföretaget Sanofi Pasteur MSD till den allmänna HPV-vaccineringen som konkurrerande företaget Glaxo Smith Kline överklagade beslutet.

I Förvaltningsrättens dom sägs att landstingen inte har brutit mot bestämmelserna i lagen om offentlig handling, vilket vaccin som är bäst tar domstolen däremot inte ställning till.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida