Bostadsorten kan avgöra chanserna till en transplantation

Bostadsorten kan avgöra chanserna till en transplantation
I slutet av förra året väntade 756 personer i Sverige på en transplantation av ett eller flera organ. I majoriteten av dessa fall gällde det en njure, 607 stycken.

Fler organdonatorer än någonsin, men stora geografiska skillnader hotar den jämlika vården. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Under förra året kunde sammanlagt 814 organ från 166 avlidna tas tillvara. Det är det högsta antalet avlidna donatorer som rapporterats inom intensivvården i Sverige, och utgör en ökning med tio procent sedan 2013.

Antalet donerade organ är det högsta uppmätta sedan år 2000, och utgör en ökning med nio procent sedan 2013. Av dessa organ kom 157 från levande donatorer och 657 från avlidna donatorer.

Enligt Josefina Meyer, utredare på Socialstyrelsen, är hälso- och sjukvårdens målmedvetna arbete på området samt att donationsfrågan har synliggjorts möjliga förklaringar till de positiva siffrorna.

Stor skillnad i landet

Samtidigt pekar Socialstyrelsens rapport på stora skillnader mellan landets sex donationsregioner. Flest organdonatorer finns i norra Sverige samt Uppsala-Örebroregionen: 21,5 respektive 21,4 donatorer per en miljon invånare. I Sydöstra regionen var antalet mindre än hälften: 9,8 per en miljon invånare.

– Även där har man haft en svag positiv utveckling, även om donationsfrekvensen är den lägsta i landet. För hela riket ser vi en positiv utveckling, där antalet organdonatorer 2014 låg på 17 per en miljon invånare, säger Josefina Meyer.

En ojämlik vård

Skillnaden i donationsfrekvens innebär dock att bostadsorten kan spela roll för hur lång väntetiden för transplantation blir.

– Vi menar att den situationen inte är förenlig med målsättningen för en jämlik vård. Det finns ett behov av att se över det här och att en systematisk uppföljning sker på nationell-, regional- och lokal nivå.

Socialstyrelsen har inget svar på vad skillnaderna beror på, men uppmanar vårdgivare att studera de regioner som har en bra utveckling vad gäller donationsfrekvensen.

Viktigt med stöd

– Det handlar om att titta på framgångsfaktorer. Socialstyrelsen har tidigare undersökt vad som främjar organdonation. De tre viktigaste faktorerna är en fungerande organisation inom donationsverksamheterna, att utbildning ges till intensivvårdspersonal och att stöd ges till närstående i en donationssituation, säger Josefina Meyer.

I slutet av förra året väntade 756 personer i Sverige på en transplantation av ett eller flera organ. I majoriteten av dessa fall gällde det en njure, 607 stycken.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida