Skönhetsbehandlingar

Dropp på skönhetssalong granskas efter anmälningar

Dropp på skönhetssalong granskas efter anmälningar
Under en timmes tid ges en infusionslösning med 1 000 milliliter vätska innehållande salter och vitaminer. Arkivbild: Mostphotos

En skönhetssalong i Stockholm utreds av flera myndigheter sedan det visat sig att kunderna erbjudits intravenösa dropp för att "återfukta kroppen" och "bota baksmälla".

24 oktober 2017

”Hos Beauty Drop kan du själv upptäcka fördelarna med att få vätska, elektrolyter och vitaminer direkt via blodet.”

”Många kändisar väljer denna typ av behandling efter t ex långa flygturer för att återfukta kroppen och boosta med extra vitaminer.”

”Beauty Drop. Var först med att prova vitamindropp mot bakfylla.”

Så står det i några av de många inlägg som postats på sociala medier i syfte att lansera en ny behandlingsmetod i Stockholm.

På bilder poserar unga människor som har fått en perifer venkateter i armen  kopplat till en infusionslösning som hänger på en droppställning.

En liter vätska på 60 minuter

Under en timmes tid ges en infusionslösning med 1 000 milliliter vätska innehållande salter och vitaminer.

Vårdfokus har blivit kontaktad av en sjuksköterska som ställer sig frågande till metoden. Är det verkligen möjligt att ge infusioner till människor bara för att man kallar det skönhetsbehandling?

Svaret på frågan är ja – i princip. Åtminstone med nuvarande lagstiftning.

Som Vårdfokus berättade i går har regeringen just gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda vilken medicinsk kompetens som bör krävas för att få utföra estetiska behandlingar med betydande hälsorisker. Till skillnad från i hälso- och sjukvården är de regler som gäller inom skönhetsbranschen få och otydliga.

– Det är skrämmande att i princip vem som helst i dagsläget kan göra stora medicinska ingrepp på en annan människa och sen stå helt utan ansvar om det går fel, sa socialministern Annika Strandhäll i samband med att direktiven för utredningen offentliggjordes.

Inte självklart olagligt

Men att lägga in en perifer venkateter och ge infusionslösningar direkt in i blodet, det måste väl ändå vara en arbetsuppgift som är reglerad och som inte vem som helst får utföra?

Nej. Enligt Louise Follin Johannesson som är jurist på Socialstyrelsen är det i sig inte förbjudet att ge dropp på en skönhetssalong. Bland annat hänvisar hon till patientsäkerhetslagens femte kapitel som reglerar vilka uppgifter som endast får utföras av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Dit hör inte att ge dropp.

– Som vi ser det finns det finns det ingenting i hälso- och sjukvårdens regelverk som säger att den här typen av verksamhet är olaglig, säger Louise Follin Johannesson som själv har varit inne på Instagram och läst om Beauty Drop-behandlingen.

Frågan som Läkemedelsverket vill ha reda på är vad det är för sorts infusionsvätskor som ges på skönhetssalongen. Är de olagligt importerade eller förskrivna av legitimerad personal?

Hon förklarar att det här snarare rör sig om det som i miljöbalken klassas som yrkesmässig hygienisk verksamhet. Om det i verksamheten utförs stickande och skärande moment, exempelvis tatueringar eller injektioner, ska verksamheten anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen.

Saknar tillstånd

Företaget finns inte registrerat i Stockholms stads vårdmiljöregister och någon anmälan har inte gjorts.

Frågan är också vem som sätter venkatetern och ger droppen. Är det personal som saknar legitimation är det miljöbalken som gäller. Men om det är en legitimerad läkare eller sjuksköterska som genomför behandlingarna måste man fråga sig om de faller inom ramen för det som brukar kallas vetenskap och beprövad erfarenhet.

Den frågan utreds just nu av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, som utövar tillsynen över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.

Vårdfokus har försökt att få till en intervju med någon sakkunnig på Ivo, men i ett mejl förklarar avdelningskommunikatören Lovisa Wihk att man inte vill uttala sig förrän ett beslut i ärendet är fattat.

Används ofta inom vården

Även Läkemedelsverket har fått in flera anmälningar av verksamheten. En av dessa har gjorts av en ST-läkare vid Höglandssjukhuset i Eksjö. Hon skriver att den vätska som ges förmodligen är någon form av Ringer Acetat som ofta används inom den slutna somatiska vården.

Ringer Acetat (namnet varierar beroende på varumärke) är en fysiologisk saltlösning som innehåller natrium- och kaliumklorider och bland annat används vid vätskebrist på grund av sjukdom. Enligt Fass bör sådana saltlösningar administreras med försiktighet till exempelvis patienter med för högt blodtryck, hjärtsvikt, ödem, försämrad njurfunktion och havandeskapsförgiftning.

Kostnaden för en liter Ringer Acetat är cirka 50 kronor på ett apotek. På salongen kostar ”skönhetsdroppet” mellan 750 och 950 kronor.

Läkare upprörd

”Jag blir så upprörd över den enorma cynism som måste krävas för att ta ut sådana hutlösa priser från vanliga (om än sannolikt ganska välbeställda) människor för en helt värdelös behandling att jag bara känner att detta måste anmälas till rätt instans för att pröva om det ens är tillåtet att göra så”, skriver läkaren till Läkemedelsverket.

Elin Maria Bergsten, apotekare och utredare på Läkemedelsverket, berättar för Vårdfokus att hon och en kollega nyligen startat en utredning för att ta reda på vilka infusionsvätskor som ges på skönhetscentret. Finns de registrerade i Sverige eller är de olagligt importerade från utlandet?

Läkemedelsverket har skickat frågor till ägaren men ännu inte fått något svar.

– Om det handlar om godkända infusionslösningar måste de rekvireras från Apoteket av legitimerad personal. Alla infusioner är receptbelagda, säger Elin Maria Bergsten.

Ägaren vägrar uttala sig

Vårdfokus har försökt att prata med ägaren av skönhetssalongen, som dock vägrar att uttala sig om metoden. Hon säger att för tillfället ges inga Beauty Drops. Varför vill hon inte svara på. Hon hänvisar i stället till den kvinna som sägs utföra behandlingen. Vårdfokus har sökt henne men inte fått något svar.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida